dr Robert Machała, MBA

Doradztwem ekonomicznym zajmuję się od 1995 roku, część projektów wykonałem w ramach OMB Consulting Sp. z o.o.  Posiadam doświadczenie jako członek rad nadzorczych, w tym również spółek giełdowych.

Specjalizuję się w:

  • wycenie przedsiębiorstw i instrumentów finansowych  (w tym pochodnych), 
  • tworzeniu biznesplanów, modeli i projekcji finansowych, 
  • doradztwie finansowym, wycenie szkód,
  • sporządzaniu opinii biegłego z zakresu finansów.


Moi klienci to głównie średnie i duże przedsiębiorstwa, 
w większości z Dolnego Śląska. Moimi atutami są: posiadana wiedza (potwierdzona m.in. licencją doradcy inwestycyjnego oraz dyplomem  MBA nadanym przez University of Minnesota), doświadczenie (ponad 300 projektów doradczych) oraz potwierdzone referencjami klientów wysoki standard usług i poziom etyki zawodowej.

Jestem autorem  licznych publikacji fachowych, w tym 
"Zarządzanie Finansami i Wycena Firmy".