Zakres świadczonych usług

Ekspertyzy ekonomiczne i doradztwo

 • wycena przedsiębiorstwa
 • wycena instrumentów finansowych, w tym pochodnych
 • analiza i ocena projektów inwestycyjnych
 • analiza ekonomiczna przejęcia i połączenia
 • sporządzanie planów restrukturyzacji 
 • opracowywanie biznes planów
 • doradztwo przy sprzedaży firmy
 • sporządzanie opinii biegłego z zakresu finansów
 • wycena szkód
 • doradztwo przy przekształceniu spółki
 • wycena rezerw metodą aktuarialną


Pozyskiwanie kapitału

 • organizacja emisji obligacji
 • doradztwo w zakresie wyboru źródeł finansowania

Rachunkowość zarządcza

 • modelowanie finansowe i projekcje
 • wdrażanie strategicznego planowania finansowego