Opinie biegłego

Od 2004 roku sporządzam opinie dla:

 • podmiotów prywatnych
 • sądów i prokuratur
 • Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 • Urzędów Kontroli Skarbowej i Izb Skarbowych
 • Policji
 • Prokuratorii Generalnej
 • komorników

Jestem wpisany na listę biegłych sądowych Sądu Okręgowego we Wrocławiu i listę biegłych skarbowych Izby Skarbowej we Wrocławiu ze specjalnością "Wycena przedsiębiorstw i instrumentów finansowych, w tym pochodnych".


Pełny zakres sporządzanych opinii:

 • wycena przedsiębiorstwa
 • wycena instrumentów finansowych, w tym pochodnych
 • określenie czy działanie było działaniem na szkodę spółki i/lub wierzycieli
 • wycena szkody poniesionej przez podmiot
 • analiza i ocena sytuacji finansowej podmiotu, w tym płynności i ryzyka bankructwa

Opinii na zlecenie podmiotów prywatnych - 35
Opinii na zlecenie organów - 44