Lista wybranych projektów (w tym wykonane w ramach OMB Consulting)

 • organizacja niepublicznej emisji trzyletnich obligacji zamiennych Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej WROCŁAW S.A. na kwotę 72 mln zł w konsorcjum z Polskim Bankiem Rozwoju
 • wprowadzenie akcji Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej WROCŁAW S.A. do obrotu publicznego i giełdowego w konsorcjum z BREBankiem
 • współorganizacja pierwszego w Polsce programu sekurytyzacji aktywów dla firmy URTICA Zaopatrzenie Farmaceutyczne S.A. na kwotę 50 mln zł
 • opracowanie programu emisji bonów komercyjnych (11 programów dla pięciu firm) • wycena przedsiębiorstwa (71 projektów)
 • wdrożenie strategicznego planowania finansowego (9 firm)
 • wdrożenie kontrolingu finansowego (7 firm)
 • sporządzenie projekcji sytuacji majątkowej
  i finansowej oraz przepływów (21 firm)
 • opracowanie koncepcji upublicznienia spółki (7 firm)
 • sporządzenie biznes planu (28 projektów)
 • opracowanie memorandum informacyjnego (8 firm)
 • opracowanie memorandum finansowego (3 firmy)