Lista wybranych projektów (w tym wykonane w ramach OMB Consulting)


 • doradztwo dla właścicieli spółki w negocjacjach z potencjalnymi nabywcami (4 firmy)
 • nabór i szkolenie pracowników działu finansów (4 firmy)
 • opracowanie koncepcji menedżerskiego przejęcia spółki (management buy-out)
 • due diligence (badanie diagnostyczne) spółki będącej potencjalnym celem przejęcia,
 • analiza finansowa spółek zależnych
 • opracowanie wstępnego programu restrukturyzacji spółek zależnych
 • opracowanie strategicznego planu finansowania programu restrukturyzacji spółek zależnych
 • wycena rezerw metodą aktuarialną 

 • opracowanie zasad jednolitego systemu kontrolingu finansowego dla holdingu
 • opracowanie programu restrukturyzacji działalności pionu finansów
 • opracowanie koncepcji i analizy przejęcia lub połączenia (3 projekty)
 • wycena wartości warrantów subskrypcyjnych (3 firmy)
 • doradztwo przy przekształceniu spółki (8 spółek)
 • opinie biegłego w sprawie wyceny spółki, wyceny instrumentów finansowych, działania na szkodę spółki, wyceny szkody